Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

VORMSEL VROEGER EN NU

Afgelopen zondag kwamen onze vormelingen en hun begeleiders weer samen in het Jacob Reyvaertheem. eerst werd er een korte bezinning gehouden met daarna praktische richtlijnen voor de komende vormselviering. Enkele groepjes bezochten vervolgens oudere inwoners van Lissewege om te vragen hoe ze vroeger het vormsel en de Plechtige Communie beleefden en wat er zoal in de jaren allemaal veranderd is.

Een groep tochtgenoten hield verder een groepsgesprek om mee te helpen met de vormselviering in elkaar te steken aan de hand van suggesties, waarbij enkele goede tips naar voren kwamen.

Met de antwoorden van de ouderen die onze vormelingen in groep kwamen vertellen en de tips van het groepsgesprek ging het vervolgens richting kerk om deel te nemen aan de eucharistieviering.

DE VORMELINGEN ROND HET THEMA "PAROCHIE"

 
Zondagmorgen kwamen onze toekomste plechtige communiecanten samen met hun tochtgenoten in het Jacob Reyvaartheem en werd door Kris "Lichtmis" uit de doeken gedaan. Verder werkten ze rond het thema parochie. In kleine groepjes gingen ze op tocht om eens te zien wat er leeft in onze parochie en welke groepen en verenigingen hebben een band  met onze kerk en zijn er actief? De pastoor, OKRA, Femma en de KSJ gaven er uitleg over hun werking en doen!
Daarnaast was er ook een kleine groep die zich boog over de jaarlijkse koffiestop van Broederlijk delen en een klein hapje  klaarmaakten(pannenkoek) voor na de lichtmisviering. Voor deze lichtmisviering werden ook alle pasgedoopte kindjes van het laatste jaar uitgenodigd. Enkele momentopnamen.....KLIK HIER!
 

THEMA ADVENT EN WELZIJNSZORG

Afgelopen zondag ging de 3de bijeenkomst door van onze Vormelingen en hun tochtgenoten in de kerk. Op het programma stonden als eerst, gezamelijk in groep een grote advenskrans maken die dan vooraan het altaar zou geplaatst worden. Een andere groep deed mee aan een quiz met als thema "Welzijnszorg", over mensen die het financieel zeer moeilijk hebben en soms moeten leven in armoedige omstandigheden. Tot slot gaf Kris nog een rondleiding in de kerk met deskundige uitleg over:"De biechtstoel, de doopvont, de schilderijen, enz...) Na dit alles namen onze toekomstige Vormelingen en hun tochtgenoten deel aan de Eucharistieviering!

Bekijk enkele sfeerbeelden......KLIK HIER!

EERSTE KENNISMAKING

Op dinsdag 21 oktober 2014 ging de infoavond door voor de toekomstige Vormelingen 2015 en hun familie in het Jacob Reyvaertheem.

Binnenkort wordt er gestart in onze parochie met de voorbereiding tot het H. Vormsel. De viering van het vormsel vindt plaats in onze kerk te Lissewege op zondag 31 mei 2015 om 10.00 uur.
Reeds enkele jaren is deze vormsel voorbereiding een "catechese van de weg" waarin niet enkel de vormeling centraal staat, maar ook zijn/haar tochtgenoten (lees: ouders, peter/meter, overige familie of vrienden) nauw betrokken worden. De werking van onze catechesen staat ondertussen zelfs als voorbeeld voor het hele bisdom.
De eigenlijke inschrijving voor de catechese zal gebeuren na de eucharistieviering van zondag 9 november 2014 (afspraak om 10:30u in de kerk). Tijdens deze viering zal de vormeling ook officieel zijn naam opgeven tegenover de parochiegemeenschap.

Overzicht Vormselcatechese 2015

Wij verwachten de vormelingen op de onderstaande data telkens met minstens één tochtgenoot (vader, moeder, meter, peter, oma, opa, oudere broer/zus, buur…) Uiteraard mag je met meerdere komen. Iedereen is welkom! Enkel tijdens de 2 repetities voor de vormselviering hoeft er geen (maar mag wel, graag zelfs) tochtgenoot mee te komen.

Naast de bovenstaande momenten is er ook nog een keuzeactiviteit die je samen met je gezin of tochtgeno(o)t(en) doet. Je kan hiervoor kiezen uit één van de volgende actviteiten: 
1) Bezoek aan bijbelhuis Zevenkerken + zoektocht oplossen
2) Zoektocht parochie Zwankendamme (vanaf 29 maart)
3) Koffiestop Broederlijk Delen mee organiseren (vr. 27 februari, De Lisblomme)
4) Handtekeningen verzamelen voor de actie van ‘Welzijnszorg’ (tijdens adventsperiode)
5) Meehelpen met de opruim en afwas na de vastenbrunch in Zwankendamme (zondag 29 maart)
6) Maria-ommegangprocessie Lissewege-Ter Doest meegaan (zon. 3 mei)
Keuze te bepalen tegen zondag 30 november 2014

Kiezen om je Vormsel te doen is een heel belangrijke keuze in je leven. Indien je deze keuze maakt is het absoluut noodzakelijk de volledige voorbereiding mee te maken.
Indien je om grondige reden (ziekte, op reis, …) niet aanwezig kan zijn op een bovenvermelde datum vragen wij je uitdrukkelijk om dit vooraf te laten weten aan:

Contactadressen Vormselcatechese:
Kris T'Seyen                
Zeezwaluwstraat,19, Lissewege                
tel: 050 678 313  / 0477 991 349                
mail: tseyen@telenet.be

Gigi Benedictus
Scharphoutstraat,83, Lissewege
tel: 050 547 845
mail: h.goderis@telenet.be