Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Speciale opdracht

Terwijl de toekomstige vormelingen onder begeleiding enkele oudere inwoners en inwoonsters van Lissewege een bezoekje brachten en tevens  een gezellig babbeltje deden, mochten ouder, meter/peter of ander familielid zich uitleven met het maken van een vredesduif uit sterk gezouten deeg die daarna zou gebakken worden. Met het Heilig Vormsel zullen deze kunstwerkjes in de kerk te bezichtigen zijn!

Na de Eucharistieviering die in het teken van de Vasten staat, kregen de kandidaat-Vormelingen een "Parochiezoektocht" mee naar huis om zo ook hun eigen gemeente beter te leren kennen!

De 4 grote afspraken...eerste week

 
Zondag was de eerste van de 4 grote afspraken voor de 'Catechese van de weg'.
Om 9 uur was het verzamelen in de kerk waar de toekomstige vormelingen onderverdeeld werden voor een aantal workshops zoals een toneelstukje opvoeren, een interview afnemen, een rondleiding door de kerk waar de geschiedenis van het Mariabeeld uit de doeken werd gedaan en een informatiegesprek over broederlijk delen met de koffiestop.

Aansluitend werd er door de toekomstige vormelingen deelgenomen aan de eucharistieviering van Lichtmis. Tijdens deze viering waren ook alle ouders met kindjes uitgenodigd die het afgelopen jaar gedoopt zijn.
Enkele momentopnamen.....KLIK HIER!

Naamopgeving van onze toekomstige kandidaat vormelingen

Deze morgen(21/10) namen de kandidaat vormelingen deel aan de vormsel-
catechese in onze kerk met hun naamopgave en enkele workshops. Men zocht
ondermeer de betekenis van hun naam op, schilderden hun persoonlijk glazen
kaarsenhoudertje en maakten samen een bloemstuk voor het altaar.
Nadien namen de kandidaat vormelingen deel aan de misviering!

De betekenis zoeken van hun naam.....

Glazen kaarsenhoudertjes verpersoonlijken....

Twee prachtige bloemstukken voor het altaar....

Tevens vierden vandaag het Lisseweegs kerkkoor 'Blij en Vroom" het feest van Sint-Cecilia! Foto's bekijken........KLIK HIER!  

info-avond Vormselcatechese

 

ACTIVITEITENKALENDER

 

HEILIG VORMSEL 2011

Aan de ouders en de kandidaat-vormelingen 2011

Binnenkort starten wij in onze parochie met de voorbereiding tot het H. Vormsel. De viering van het vormsel vindt plaats in onze kerk te Lissewege op zaterdag 4 juni om 17.00 uur. Indien uw kind wenst gevormd te worden, nodigen wij u graag uit om samen met uw kind naar onze infoavond te komen op maandag 8 november 2010 om 19:00u in het Reyvaertheem te Lissewege.

De vormselvoorbereiding start reeds voor nieuwjaar. Net zoals vorig jaar wordt de catechese niet meer gegeven in kleine groepjes met een eigen catechist, maar werken wij met grotere groepsactiviteiten. Deze werkwijze willen wij nu nog verder uitwerken. Het is onze bedoeling om niet enkel iedere kandidaat-vormeling, maar ook de ouders, peter en/of meter en iedereen uit onze parochie bij deze activiteiten te betrekken.

Graag hadden wij jullie deze nieuwe werkwijze toegelicht op de bovenvermelde infoavond. We geven u die avond ook een overzicht met de datums van de verschillende ontmoetingsmomenten en we vertellen u dan ook wat we van de vormelingen en de ouders precies verwachten.

De eigenlijke inschrijving voor de catechese zal gebeuren na de eucharistieviering van zondag 21 november. Tijdens deze viering zal de vormeling ook officieel zijn naam opgeven tegenover de parochiegemeenschap. Meer uitleg krijgt u op de reeds vermelde infoavond.
'Wij hopen u op 8 november te mogen begroeten'.

Catechisten:

Kris T’Seyen
Tuur De Meydts 
Kristien Verschueren

pastoor Maarten Verroens
Stationsstraat 23
8380 Lissewege

 

Concreet:

Infoavond op maandag 8 november 2010 van 19:00u tot +/- 20u.
Plaats : Reyvaertheem, Walram Romboudtstraat 17. 8380 Lissewege

Opmerkingen:
- Indien uw kind zijn H. Vormsel wenst te doen, maar u die avond door omstandigheden niet aanwezig kan voor de uitleg, gelieve dan vooraf contact op te nemen met één van de catechisten. 
- Voor wie niet te Lissewege of Zwankendamme woont en toch hier wil gevormd worden,  is de schriftelijke instemming vereist van de pastoor van uw parochie. 
- Mocht u nog kandidaat-vormelingen kennen die niet in Lissewege naar school gaan, gelieve dit aan ons door te geven. 

Contactadressen:
Kris T'Seyen - Kristien Verschueren
Zeezwaluwstraat 19, Lissewege
tel: 050 678 313 - e-mail: tseyen@telenet.be

Tuur De Meydts
Westhinderstraat 44, Zeebrugge
tel: 0494 785 733 - e-mail: arthur.de.meydts@telenet.be