Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Parochiale Catechese

  Aan de ouders en de kandidaat-vormelingen 2010

Binnenkort starten wij met de parochiale catechese in voorbereiding tot het H. Vormsel.

De viering van het vormsel vindt plaats in onze parochie op zaterdag 29 mei om 17.00 uur. Indien uw kind wenst gevormd te worden, vragen wij dan ook aan U, ouders, uw kind voor de bovenvermelde catechese te willen inschrijven. Wij willen u hiervoor graag uitnodigen op een ouderavond op donderdag 24 september 2009 om 19:30u in het Reyvaertheem te Lissewege.

 In tegenstelling tot de vorige jaren starten wij de voorbereiding reeds in oktober (startdag woensd. 21 oktober). Gezien het feit dat er dit jaar minder catechisten zijn en waarschijnlijk meer kandidaat-vormelingen, kunnen wij niet meer een traditionele vorming in kleine catechesegroepjes inrichten. Vermits we niet aan kwaliteit willen inboeten en u en uw kind niet in de kou willen laten staan, hebben wij besloten het dit jaar over een andere boeg te gooien en meer groepsgerichte activiteiten in te richten. Hiervoor rekenen we ook op uw steun en inzet.

Graag hadden wij jullie onze nieuwe werkwijze toegelicht op de bovenvermelde ouderavond. We geven u die avond een overzicht met de datums van de verschillende ontmoetingsmomenten en wat we precies zullen doen die dagen. We vertellen u ook graag wat we van u als ouder verwachten en hoe u ons hierbij zal kunnen helpen.

 Na deze uiteenzetting hebt u de gelegenheid om uw kind in te schrijven voor de vormselcatechese.

Bij inschrijving betaalt u € 25 als deelname in de kosten (werkboekje, verzekering, daguitstap,  vormselaandenken, administratie- en drukwerk).

Gelieve mee te brengen: de gegevens van datum en plaats van het doopsel (eventueel trouwboekje meebrengen), een recente pasfoto en graag een foto van de doop van uw kind.

Wij hopen u die avond te mogen begroeten.

 Kristien Verschueren                                                                                                         pastoor Maarten Verroens

Kris T’Seyen                                                                                                                        Stationsstraat 23  

Tuur De Meydts                                                                                                                   8380 Lissewege

Veerle Degryse                                                                                                                    050/544544  of   0473/897894

 Concreet:

Ouderavond op donderdag 24/9/2009 van 19:30u tot +/- 21u (incl inschrijvingen)

Plaats : Reyvaertheem, Walram Romboudtstraat 17. 8380 Lissewege

 Opmerkingen:

- Indien u die avond door omstandigheden niet aanwezig kan voor de uitleg of de inschrijving van uw kind, gelieve dan vooraf contact op te nemen met de pastoor. Indien U niet naar de ouderavond (inschrijvingsmoment) komt of voordien geen contact hebt opgenomen met de pastoor voor een andere afspraak, gaan wij ervan uit dat uw kind zijn of haar vormsel niet of elders doet.

 - Voor wie niet te Lissewege of Zwankendamme woont  en toch hier wil gevormd worden,  is de schriftelijke instemming vereist van de pastoor van uw parochie.

 

- Mocht u nog kandidaat-vormelingen kennen die niet in Lissewege naar school gaan, gelieve dit aan ons door te geven. 

Overzicht Catechese

info-avond Vormselcatechese info-avond Vormselcatechese info-avond Vormselcatechese info-avond Vormselcatechese

 

Overzicht Vormselcatechese

 

datum

uur

activiteit

locatie

woensdag 21/10/2009

 

14-16

Startdag + thema ‘verbondenheid’

Reyvaertheem

zondag 15/11/2009

 

9-11.15

Thema ‘parochie’ (+ viering)

Reyvaertheem + kerk

woensdag 23/12/2009

14-16

Voorbereiding gezinsviering

Kerstmis

kerk Lissewege

vrijdag 25/12/2009

 

10.30-11.30

Kerstviering (gezinsviering)

kerk Lissewege

zondag 17/1/2010

 

9-11.15

Thema ‘geroepen worden’

Reyvaertheem + kerk

woensdag 17/2/2010

 

18-18.45

Viering aswoensdag

kerk Lissewege

vrijdag 19/2/2010

14-21?

Actiedag ‘inzet en dienstbaarheid’ + zanghappening ‘Let it shine’ (Knokke)

brief met info volgt later

Zondag 7/3/2010

9-11.15

Thema ‘kerk’ + viering naamopgave

kerk Lissewege

zondag 28/3/2010

10-13

gezinsviering + vastenbrunch Zwankendamme

Zwankendamme

(brief met info volgt)

donderdag 1/4/2010

 

18-18.45

Viering witte donderdag

kerk Lissewege

zondag 4/4/2010

 

10.30-11.30

Paasviering

kerk Lissewege

zondag 25/4/2010

 

9-11.15

Thema ‘vieren’ (+ viering)

Reyvaertheem + kerk

zondag 9/5/2010

 

10-11.15

Viering moederdag

kerk Lissewege

woensdag 26/05/2010

 

18-19.30

repetitie Vormsel

kerk Lissewege

vrijdag 28/05/2010

 

18-?

repetitie Vormsel

kerk Lissewege

ZATERDAG 29/05/10

 

17-18.30

H. VORMSEL

kerk Lissewege

 

Kiezen om je Vormsel te doen is een heel belangrijke keuze in je leven. Indien je deze keuze maakt is het absoluut noodzakelijk de volledige voorbereiding mee te maken.

Indien je om grondige reden (ziekte, op reis, …) niet aanwezig kan zijn op een bovenvermelde datum vragen wij je uitdrukkelijk om dit vooraf te laten weten aan:                                                                                                                              

 

Kris & Kristien T’Seyen                         T: 050678313

Zeezwaluwstraat 19                                M: 0477991349

8380 Lissewege                                      tseyen@telenet.be

 

 

 

 

  

Start van de Vormselcatechese

Met 39 jongens en meisjes, kandidaat Vormelingen, van Lissewege en Zwankendamme zijn ze gestart met de Vormselcatechese die vanmiddag doorging in het Jacob Reyvaertheem.
De viering van het Heilig Vormsel is op 29 mei 2010 om 17 uur in onze OLV Bezoeking!
Bekijk de beelden van de eerste ontmoeting en klik op de foto's voor een groter formaat....